INTRO

Welkom op de website van het gezin Rozema.

Wie of wat is een "AmezorC" ?

Wellicht een teleurstelling, maar het is géén exotisch dier of iets buitaards,
het is een samenstelling van onze achternaam (achterstevoren geschreven)
en de eerste letter van het gezinshoofd ;).

Rozema -> Amezor + C = AmezorC :).

Wat kunt u op deze site allemaal vinden:

En uiteraard bevat elk onderdeel zijn eigen submenu,
ieder heeft zo zijn/haar eigen interesse's nietwaar ?

Wij wensen u veel kijk-/leesplezier !